Právo na odstúpenie od zmluvy pri dodaní výrobkov

  1. Pri nákupe výrobkov môže spotrebiteľ vypovedať zmluvu bez udania dôvodu počas 30 dní. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí výrobku spotrebiteľom alebo v jeho mene.
  2. Počas tohto obdobia bude spotrebiteľ s výrobkom a obalom zaobchádzať opatrne. Výrobok rozbalí alebo použije len v rozsahu potrebnom na posúdenie, či si chce výrobok ponechať. Ak využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti výrobok so všetkým dodaným príslušenstvom a - ak je to možné - v pôvodnom stave a balení podnikateľovi v súlade s primeranými a jasnými pokynmi podnikateľa.
  3. KBH BV vráti spotrebiteľovi všetky platby vrátane nákladov na doručenie, ktoré KBH BV zaúčtovala za vrátený výrobok, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď jej spotrebiteľ oznámil odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ KBH BV neponúkne, že si výrobok vyzdvihne sama, môžeme s vrátením platby počkať, kým výrobok nedostaneme alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že výrobok vrátil, podľa toho, čo nastane skôr. Použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil na splatenie, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s iným spôsobom. Vrátenie peňazí je pre spotrebiteľa bezplatné.

Zrušenie vašej objednávky
Objednávku je možné bezplatne zrušiť, pokiaľ ešte nebola odoslaná. Neexistujú žiadne storno poplatky. Objednávku môžete zrušiť zaslaním e-mailu na adresu [email protected], v ktorom uvediete, že si želáte zrušiť objednávku, a číslo objednávky. Všetky platby budú vrátené do 7 dní.

Postup vrátenia
Chcete vrátiť tovar? Potom vás žiadame, aby ste urobili nasledovné. Takto môžeme vaše vrátenie vybaviť čo najhladšie.

Nahláste vrátenie tovaru nášmu oddeleniu služieb zákazníkom e-mailom.
Potvrdenie vašej žiadosti dostanete e-mailom.
Pokyny na odoslanie položky dostanete e-mailom.
Po prijatí zásielky vám zašleme potvrdenie o prijatí e-mailom.

Odpoveď od nás dostanete spravidla do 2 pracovných dní.

Náklady na vrátenie článku idú na váš účet.

Môžete použiť aj európsky vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Stav obalu pri vrátení
Pri vrátení nákupu sa uistite, že ste ho zabalili do vonkajšej škatule. Pôvodný obal alebo puzdro sa nesmie poškodiť lepiacou páskou, nálepkami alebo inými lepiacimi materiálmi. Bohužiaľ, v opačnom prípade sme nútení účtovať náklady na čistenie alebo výmenu obalového materiálu, aby sme mohli budúcemu majiteľovi urobiť radosť aj z jeho nového nákupu.

Výnimočné materiály
Otvorené obaly, fľaše alebo hygienické výrobky žiaľ nemôžeme prijať späť.

Sťažnosti
Spoločnosť KBH BV sa snaží spracovať vašu objednávku čo najkorektnejšie. Ak máte s našimi službami zlé skúsenosti, dajte nám vedieť. Urobíme všetko pre to, aby sme vás uspokojili. Svoju sťažnosť môžete adresovať popredajnému oddeleniu ([email protected]).