1. Vlastníctvo

Túto webovú stránku vlastní spoločnosť KBH B.V. (KvK 66830257), ktorá obchoduje pod názvom Bioethanolshop. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s platnosťou týchto používateľských podmienok. Ak si neželáte súhlasiť s týmito podmienkami používania (alebo ich časťou), alebo neakceptujete platnosť týchto podmienok akýmkoľvek iným spôsobom, nie je povolené používať túto webovú stránku.

 1. Použite
  Používateľom nie je dovolené používať webové stránky nevhodným spôsobom. Informácie, údaje a materiály na tejto webovej lokalite sa nesmú používať na poskytovanie služieb tretím stranám alebo pre tretie strany a nesmú sa zdieľať s tretími stranami ani im sprístupňovať, pokiaľ na to nebol udelený písomný súhlas. To okrem iného znamená, že používateľ nesmie používať žiadne softvérové a/alebo hardvérové nástroje a/alebo riešenia alebo manuálne postupy podobného alebo podobného charakteru, ktorých cieľom je prevziať akékoľvek informácie a údaje sprístupnené prostredníctvom webovej stránky (ako napríklad "screen scrapping" a/alebo používanie robota, "bota", "pavúka", "web crawler" atď.). Používateľ sa ďalej zdrží vytvárania odkazov na webové stránky alebo ich vytvárania.
 2. Duševné vlastníctvo
  Informácie, údaje a materiály na tejto webovej stránke a jej dizajn vrátane textov, dátových súborov, fotografií, log a iného (stacionárneho a/alebo pohyblivého) vizuálneho a zvukového materiálu sú chránené autorským právom, ochrannou známkou, právom na databázy a/alebo inými právami duševného vlastníctva. Žiadne z týchto podmienok používania nie je určené na prevod akýchkoľvek práv duševného vlastníctva na používateľa. Akékoľvek použitie webovej stránky, ktoré nie je výslovne povolené týmito podmienkami, a/alebo akákoľvek reprodukcia (vrátane úpravy) a/alebo zverejnenie obsahu a dizajnu webovej stránky predstavuje porušenie práv duševného vlastníctva spoločnosti KBH BV a/alebo strany, od ktorej bola získaná licencia, a preto nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
 3. Zodpovednosť
  Hoci KBH BV vynakladá neustále úsilie na to, aby informácie na webovej stránke boli spoľahlivé, úplné a aktuálne, nemôže zaručiť, že sú správne, úplné a aktuálne.
  Spoločnosť KBH BV nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody alebo straty, ktoré utrpí používateľ alebo akákoľvek tretia strana v dôsledku používania (informácií a materiálov) na tejto webovej stránke.
 4. Dodávky v rámci Spoločenstva bez DPH
  Ak objednávate v rámci EÚ, ale mimo Holandska, môžete použiť platné IČ DPH (VAT-ID) na zadanie objednávky v nákupnom košíku a zaplatiť bez DPH. Ak je vaše číslo DPH potvrdené, DPH sa v košíku nezobrazí a suma, ktorá sa má zaplatiť, sa v pokladni, na potvrdení objednávky a na príslušnej faktúre zobrazí bez DPH. Ak vaše číslo DPH NIE JE potvrdené v košíku, ale chcete následne dostať faktúru bez DPH, je to spoplatnené. Tieto náklady sú 15,- € bez DPH za každú faktúru alebo opravu, ktorá sa má vykonať.
 5. Iné
  Používanie webovej stránky a týchto podmienok podlieha holandskému právu. Všetky spory v súvislosti s touto webovou stránkou sa budú riešiť na Okresnom súde v Almelo v Holandsku.