KBH BV, działająca pod nazwą handlową Bioethanolshop, przywiązuje najwyższą wagę do informacji zawartych na swoich stronach internetowych. Mimo, że dokładamy wszelkich starań przy opracowywaniu informacji zamieszczonych na tej stronie, nie możemy zagwarantować, że informacje te są zawsze kompletne, poprawne i pełne. Nie gwarantujemy również, że ich wykorzystanie doprowadzi do właściwych wyników lub że informacje te są odpowiednie do określonych celów. KBH BV zastrzega sobie wszelkie prawa w odniesieniu do informacji zamieszczonych na tej stronie. Publikowanie w inny sposób lub przetwarzanie tych informacji bez uprzedniej zgody KBH BV jest zabronione. Prosimy o kierowanie zapytań na adres [email protected].

Brak odpowiedzialności

Nie możemy zagwarantować, że korzystanie z informacji zawartych na tej stronie nie narusza praw osób trzecich. W żadnym wypadku KBH BV, jej udziałowcy i/lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku korzystania z witryny (informacji na niej zawartych).

E-mail

Można do nas dotrzeć między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednak przesyłanie wiadomości e-mail nigdy nie jest 100% bezpieczne. Wysyłając nam poufne i/lub wrażliwe informacje pocztą elektroniczną bez szyfrowania, akceptują Państwo ryzyko, że informacje te mogą stać się znane osobom trzecim.

Hiperłącza

Wiele hiperłączy znajdujących się na tej stronie prowadzi do stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie, nad którymi KBH BV nie ma kontroli. KBH BV nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji znajdujących się na tych stronach. Obecność hiperłączy do stron internetowych osób trzecich nie oznacza, że sponsorujemy lub popieramy ich treść.

Zmiany

Możemy w każdej chwili zmienić informacje zawarte na tej stronie. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do aktualizowania informacji zawartych na stronie internetowej. Jeżeli w związku z informacjami zawartymi na stronie internetowej pojawią się jakiekolwiek pytania, oczywiście zawsze można się z nami skontaktować.