1. Nieruchomości

Właścicielem tej strony internetowej jest KBH B.V. (KvK 66830257), prowadząca działalność pod nazwą Bioethanolshop. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie tych warunków użytkowania. Jeśli nie chcesz zgodzić się z niniejszymi warunkami użytkowania (lub ich częścią) lub nie akceptujesz obowiązywania tych warunków w jakikolwiek inny sposób, nie jest dozwolone korzystanie z tej strony internetowej.

 1. Użyj
  Użytkownikom nie wolno korzystać z serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. O ile nie udzielono pisemnej zgody, informacje, dane i materiały znajdujące się na tej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane do świadczenia usług dla lub na rzecz osób trzecich i nie mogą być udostępniane lub udostępniane osobom trzecim. Oznacza to między innymi, że użytkownik nie może korzystać z żadnych narzędzi i/lub rozwiązań programowych i/lub sprzętowych, ani procesów manualnych o podobnym lub zbliżonym charakterze, które mają na celu przejęcie informacji i danych udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej (takich jak "screen scrapping" i/lub korzystanie z robota, "bota", "spidera", "web crawlera", etcetera). Użytkownik powstrzyma się ponadto od tworzenia lub zlecania tworzenia linków do strony internetowej.
 2. Własność intelektualna
  Informacje, dane i materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej oraz jej wygląd, w tym teksty, pliki danych, zdjęcia, logotypy oraz inne (stacjonarne i/lub ruchome) materiały wizualne i dźwiękowe są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, prawem do bazy danych i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie ma na celu przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej na użytkownika. Każde użycie strony internetowej, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych warunkach i/lub powielanie (w tym edycja) i/lub publikacja treści i wyglądu strony internetowej stanowi naruszenie praw własności intelektualnej KBH BV i/lub podmiotu, od którego uzyskano licencję i dlatego jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.
 3. Odpowiedzialność
  KBH BV dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były wiarygodne, kompletne i aktualne, jednak nie może zagwarantować, że są one poprawne, kompletne i aktualne.
  KBH BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub straty poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku korzystania z (informacji i materiałów) zamieszczonych na tej stronie internetowej.
 4. Dostawy wewnątrzwspólnotowe bez VAT
  Jeśli zamawiasz w obrębie UE, ale poza Holandią, możesz użyć ważnego numeru VAT (VAT-ID), aby złożyć zamówienie w koszyku i zapłacić bez podatku VAT. Jeśli Twój numer VAT jest zatwierdzony, podatek VAT nie będzie wyświetlany w koszyku, a kwota do zapłaty będzie również wyświetlana bez podatku VAT w kasie, na potwierdzeniu zamówienia i na odpowiedniej fakturze. Jeśli Twój numer VAT NIE zostanie zatwierdzony w koszyku, ale chcesz otrzymać później fakturę bez VAT, jest to płatne. Koszty te wynoszą € 15,- bez VAT za każdą fakturę lub korektę, która ma być dokonana.
 5. Inne
  Korzystanie z witryny i niniejszych warunków podlega prawu holenderskiemu. Wszelkie spory związane z tą stroną internetową będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Almelo, Holandia.