KBH BV, prekiaujanti "Bioethanolshop" vardu, skiria didžiausią dėmesį savo svetainėse pateikiamai informacijai. Nors rengdami šioje svetainėje pateikiamą informaciją dedame maksimalias pastangas, negalime garantuoti, kad ši informacija visada bus išsami, teisinga ar visapusiška. Taip pat negarantuojame, kad ją naudojant bus gauti tinkami rezultatai arba kad informacija tinka konkretiems tikslams. KBH BV pasilieka visas teises, susijusias su šioje svetainėje pateikta informacija. Be išankstinio KBH BV sutikimo neleidžiama skelbti šios informacijos bet kokiu kitu būdu ar ją tvarkyti. Prašymus siųskite adresu [email protected].

Jokios atsakomybės

Negalime garantuoti, kad šioje svetainėje pateiktos informacijos naudojimas nepažeidžia trečiųjų šalių teisių. KBH BV, jos akcininkai ir (arba) darbuotojai jokiu būdu nėra atsakingi už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri bet kokiu būdu atsirado ir (arba) atsirado dėl naudojimosi interneto svetaine (joje esančia informacija).

El. paštas

Be kita ko, galite susisiekti su mumis el. paštu. Tačiau el. pašto pranešimų perdavimas niekada nėra saugus 100%. Siųsdami mums konfidencialią ir (arba) neskelbtiną informaciją el. paštu be šifravimo, prisiimate riziką, kad ši informacija gali tapti žinoma trečiosioms šalims.

Nuorodos

Kelios šioje svetainėje esančios nuorodos veda į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurių KBH BV nekontroliuoja. KBH BV nesuteikia jokių garantijų dėl šiose svetainėse pateiktos informacijos tikslumo ar išsamumo. Nuorodų į trečiųjų šalių svetaines pateikimas nereiškia, kad mes remiame ar palaikome jų turinį.

Pakeitimai

Šioje svetainėje pateiktą informaciją galime bet kada pakeisti. Tačiau mes neprivalome nuolat atnaujinti svetainėje pateikiamos informacijos. Jei dėl svetainėje pateiktos informacijos kiltų klausimų, žinoma, visada galite su mumis susisiekti.