Senast ändrad den 23.02.2021

Ladda ner hela sekretesspolicyn för KBH BV (handelskammarnummer 66830257, även verksamt under namnen KBH BV och Bioethanolshop). Sekretesspolicyn behandlar all behandling av personuppgifter för våra (potentiella) kunder och användare av vår webbplats, inklusive våra webbutiker på bioethanolshop.nl och bioethanolshop.be, gemensamt även shop.

ladda ner integritetspolicy

På den här sidan har vi sammanfattat viktig information från vår integritetspolicy för dig i form av vanliga frågor och svaren på dem. Så att du snabbt kan hitta den information du söker. Om du vill ha detaljerad information om behandlingen av dina uppgifter kan du ladda ner och läsa vår integritetspolicy i pdf-format ovan.

Vår integritetspolicy gäller för all behandling av personuppgifter från våra (potentiella) kunder och användare av vår butik. Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan spåras till en person utan att den personens namn behöver vara känt. Tänk på kundnummer, adress, bostadsort, e-postadress, telefonnummer, cookie-ID och finansiella uppgifter (se vår integritetspolicy för en fullständig lista).

I det följande kallas alla personuppgifter och andra uppgifter kollektivt för uppgifter.

Vi anser att det är viktigt att våra tjänster är tillförlitliga och transparenta. Vi behandlar därför dina personuppgifter med diskretion och omsorg och ser till att all behandling av dina uppgifter följer gällande lagar och förordningar. Det är möjligt att vi anpassar vår integritetspolicy om ny utveckling kräver det. Du kan alltid ladda ner den senaste versionen från den här sidan för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Vem behandlar dina uppgifter och vem skyddar dem?

Bioethanolshop ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. Detta innebär att Bioethanolshop bestämmer hur och vilka av dina uppgifter som ska behandlas, i vilket syfte och under hur lång tid. Vi kommer inte att behandla dina uppgifter utan anledning och endast när vi behöver dem för ett eller flera specifika ändamål. Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part.

Vilka uppgifter behandlar vi och vad använder vi dem till?

Besök och användning av butiken (allmänt)

När du besöker vår butik behandlar vi uppgifter om dig. Detta inkluderar din IP-adress, men även ditt klick- och köpbeteende, så att vi kan ge dig en mer personlig och relevant tjänst. Med hjälp av cookies kan vi till exempel se vilka delar av webbplatsen eller appen du har tittat på.

Skapa och hantera ett konto

För att göra en beställning hos KBH BV kan du skapa ett konto på våra webbplatser. Därefter kan du logga in på ditt konto och hantera ditt konto. För att skapa ett konto och använda ditt konto behandlar vi nödvändiga uppgifter om dig.

Köpa varor och få dem levererade

De varor som du köper i vår butik levereras med DHL, Transmission, DPD. Under beställningsprocessen behandlar vi olika uppgifter, t.ex. din valda betalningsmetod och uppgifter för att spåra din beställning. Som ett resultat av dina köp kan vi skicka erbjudanden och information till dig, till exempel via e-post.

Frågor, klagomål, reparationer och garantier

Om du ställer en fråga eller gör ett klagomål om en produkt, begär en reparation, åberopar din garanti eller kontaktar kundtjänsten av någon annan anledning är det nödvändigt att behandla och lagra vissa uppgifter.

Marknadsföring

Om du har skapat ett konto och köpt en eller flera varor kan vi kontakta dig i marknadsföringssyfte. Vi gör detta genom olika kommunikationer och kanaler. Dessutom kan vi kombinera information från andra parter med information som vi redan har om dig. Vi gör detta endast med ditt tillstånd.

Sociala medier

Om du interagerar med Bioethanolshop via sociala medier, till exempel om du skriver en kommentar, laddar upp media, skickar ett meddelande, delar en artikel från vår webbplats eller klickar på en gilla-knapp, kan vi få information som ditt (användar)namn, din bostadsort, din e-postadress och ditt kön.

Recensioner

Du kan lämna en recension i vår butik eller på en recensionspartys webbplats. Ibland ber vi om detta efter att du har köpt en vara från oss eller på grund av en kampanj med våra partners. Du kan avregistrera dig från dessa meddelanden för framtida meddelanden. Den recension du skriver är synlig för andra. Du väljer själv vilket namn/nicknamn som ska visas i din recension.

Intern marknadsundersökning

Vi genomför marknadsundersökningar för att samla in information om våra kunder och den marknad där vi verkar. Med hjälp av marknadsundersökningar kan vi förbättra vår butik och våra tjänster. Vi använder också denna information som grund för vår marknadsförings- och kommunikationspolicy. I varje skede av inköps- och marknadsföringsprocessen analyserar vi våra kunders köpbeteende och motiv.

Utredning av bedrägeribekämpning

Den sektor som KBH BV verkar inom är känslig för bedrägerier. Det är därför vi genomför utredningar om bedrägeribekämpning. På detta sätt vill vi förhindra att bedrägerier skadar ekonomin och/eller ryktet. Ditt kundnummer kan missbrukas av andra för att begå bedrägerier. Att förebygga bedrägerier ligger därför inte bara i vårt intresse utan även i ditt intresse.

Undersökning om kundnöjdhet

För att förbättra din kundupplevelse, vår butik och våra tjänster behöver vi förstå våra kunders erfarenheter och tillfredsställelse. Se vår integritetspolicy för de uppgifter som vi behandlar i detta syfte.

Vilka uppgifter behandlar tredje parter från dig?

För att utföra tjänster, leverera artiklar och annan verksamhet får vi hjälp av tredje part. Om dessa tredje parter behandlar dina uppgifter för KBH BV:s räkning, gör de det i egenskap av registerförare. Alla avtal om säkerhet, sekretess och dina rättigheter ingår i de behandlingsavtal som vi har ingått med dessa tredje parter.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Din integritet är viktig, så vi tar säkerheten för din information på största allvar. Vi har vidtagit olika åtgärder för att se till att dina uppgifter är och förblir säkra. När vi säkrar dina uppgifter tar vi hänsyn till eventuella risker med behandlingen av dina uppgifter, till exempel om de försvinner eller missbrukas.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

I allmänhet sparar vi inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte för vilket vi har samlat in dem. Därefter tar vi bort eller anonymiserar denna information. Anonymisering innebär att vi ser till att informationen inte längre kan spåras tillbaka till dig. Ibland behöver vi fortfarande viss information under en längre tid för ett annat syfte. Om så är fallet har vi en grund för detta och vi kommer att se till att uppgifterna endast är tillgängliga för detta ändamål. Därefter kommer vi naturligtvis att anonymisera eller ta bort dina uppgifter.

Vilka rättigheter har du som kund?

Som kund har du vissa rättigheter när det gäller KBH BV:s behandling av dina uppgifter. På ditt konto kan du ordna det mesta själv. Du kan se dina uppgifter, ändra dem eller begära att få dem hämtade. Men du har också rätt att få dina uppgifter borttagna och att få dem överförda.

Använder vi cookies?

Ja, vi använder olika typer av cookies och liknande tekniker. Dessa behövs bland annat för att vår butik ska fungera korrekt och för att göra den mer användarvänlig för dig. Du kan läsa mer om alla cookies som vi använder och varför vi använder dem i vår cookieförklaring.

Vill du inte ha kakor? Du kan alltid ändra dina inställningar eller radera cookies själv. I vår cookieförklaring förklaras exakt hur du gör detta. Bra att veta: Om du inaktiverar cookies kan det hända att vår butik inte fungerar korrekt eller inte alls.