1. Fastighet

Denna webbplats ägs av KBH B.V. (KvK 66830257), som handlar under namnet Bioethanolshop. Genom att använda denna webbplats godkänner du att dessa användarvillkor är tillämpliga. Om du inte vill godkänna dessa användningsvillkor (eller en del av dem) eller om du på annat sätt inte accepterar att dessa villkor är tillämpliga, är det inte tillåtet att använda denna webbplats.

 1. Använd
  Det är inte tillåtet att använda webbplatsen på ett otillbörligt sätt. Utan skriftligt tillstånd får information, data och material på denna webbplats inte användas för att tillhandahålla tjänster för eller till tredje part och får inte delas med eller göras tillgängliga för tredje part. Detta innebär bland annat att användaren inte får använda mjukvara och/eller hårdvara och/eller lösningar, eller manuella processer av liknande eller liknande slag, som syftar till att ta över information och data som görs tillgängliga via webbplatsen (t.ex. "screen scrapping" och/eller användning av en robot, "bot", "spider", "web crawler" etcetera). Användaren ska dessutom avstå från att skapa eller låta skapa länkar till webbplatsen.
 2. Immateriella rättigheter
  Information, data och material på denna webbplats och dess utformning, inklusive texter, datafiler, fotografier, logotyper och annat (fast och/eller rörligt) bild- och ljudmaterial skyddas av upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och/eller andra immateriella rättigheter. Ingenting i dessa användarvillkor är avsett att överföra immateriella rättigheter till användaren. All användning av webbplatsen som inte uttryckligen är tillåten enligt dessa villkor och/eller all reproduktion (inklusive redigering) och/eller publicering av webbplatsens innehåll och utformning utgör ett intrång i KBH BV:s immateriella rättigheter och/eller rättigheterna för den part från vilken en licens erhållits och är därför inte tillåten utan föregående skriftligt samtycke.
 3. Ansvar
  Även om KBH BV kontinuerligt strävar efter att hålla informationen på webbplatsen tillförlitlig, fullständig och uppdaterad, kan KBH BV inte garantera att informationen är korrekt, fullständig och uppdaterad.
  KBH BV ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som användaren eller någon tredje part lider till följd av användningen av (information och material) på denna webbplats.
 4. Leveranser inom gemenskapen utan moms
  Om du beställer inom EU, men utanför Nederländerna, kan du använda ett giltigt momsnummer (moms-ID) för att lägga en beställning i kundvagnen och betala utan moms. Om ditt momsregistreringsnummer är validerat kommer momsen inte att visas i korgen och det belopp som ska betalas kommer också att visas utan moms i kassan, på din orderbekräftelse och på motsvarande faktura. Om ditt momsnummer INTE valideras i korgen, men du vill få en momsfri faktura i efterhand, kostar det en avgift. Dessa kostnader är 15,- € exkl. moms per faktura eller korrigering som ska göras.
 5. Övriga
  Användningen av webbplatsen och dessa villkor omfattas av nederländsk lag. Alla tvister i samband med webbplatsen kommer att hänskjutas till distriktsdomstolen i Almelo, Nederländerna.