KBH BV, som handlar under namnet Bioethanolshop, ägnar största möjliga uppmärksamhet åt informationen på sina webbplatser. Även om vi gör största möjliga omsorg när vi sammanställer informationen på denna webbplats kan vi inte garantera att informationen alltid är fullständig, korrekt eller fullständig. Vi garanterar inte heller att dess användning leder till rätt resultat eller att informationen lämpar sig för specifika ändamål. KBH BV förbehåller sig alla rättigheter i samband med den information som tillhandahålls på denna webbplats. Offentliggörande på annat sätt eller behandling av denna information är inte tillåten utan KBH BV:s förhandstillstånd. Vänligen skicka dina förfrågningar till [email protected].

Inget ansvar

Vi kan inte garantera att användningen av informationen på denna webbplats inte strider mot tredje parts rättigheter. KBH BV, dess aktieägare och/eller anställda kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för några som helst skador, direkta eller indirekta, som på något sätt uppkommer från och/eller är en följd av användningen av (informationen på) webbplatsen.

E-post

Du kan nå oss bland annat via e-post. Överföringen av e-postmeddelanden är dock aldrig 100% säker. Genom att skicka oss konfidentiell och/eller känslig information via e-post utan kryptering accepterar du risken att denna information kan komma till tredje parts kännedom.

Hyperlänkar

Ett antal hyperlänkar på denna webbplats leder till webbplatser som upprätthålls av tredje part som KBH BV inte har någon kontroll över. KBH BV ger ingen garanti för att informationen på dessa webbplatser är korrekt eller fullständig. Förekomsten av hyperlänkar till webbplatser från tredje part innebär inte att vi sponsrar eller stöder deras innehåll.

Ändringar

Vi kan ändra informationen på denna webbplats när som helst. Vi är dock inte skyldiga att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad. Om du har några frågor till följd av informationen på webbplatsen kan du naturligtvis alltid kontakta oss.