1. Lastnina

To spletno mesto je v lasti družbe KBH B.V. (KvK 66830257), ki posluje pod imenom Bioethanolshop. Z uporabo tega spletnega mesta izjavljate, da se strinjate z veljavnostjo teh uporabniških pogojev. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe (ali njihovim delom) ali se na kakršen koli drug način ne strinjate z veljavnostjo teh pogojev, vam uporaba tega spletnega mesta ni dovoljena.

 1. Uporabite
  Uporabnikom ni dovoljena neprimerna uporaba spletnega mesta. Brez pisnega dovoljenja se informacije, podatki in gradivo na tem spletnem mestu ne smejo uporabljati za opravljanje storitev za tretje osebe ali tretjim osebam ter se ne smejo deliti s tretjimi osebami ali jim biti dostopni. To med drugim pomeni, da uporabnik ne sme uporabljati nobenih programskih in/ali strojnih orodij in/ali rešitev ali ročnih postopkov podobne ali podobne narave, katerih namen je prevzeti vse informacije in podatke, ki so dostopni prek spletnega mesta (na primer "odstranjevanje zaslona" in/ali uporaba robota, "bota", "pajka", "spletnega pajka" itd.). Uporabnik se poleg tega vzdrži ustvarjanja povezav do spletnega mesta ali naročanja njihovega ustvarjanja.
 2. Intelektualna lastnina
  Informacije, podatki in gradivo na tem spletnem mestu ter njegova zasnova, vključno z besedili, podatkovnimi datotekami, fotografijami, logotipi ter drugim (nepremičnim in/ali premičnim) vizualnim in zvočnim gradivom, so zaščiteni z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, pravicami do baz podatkov in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. Nobena določba teh pogojev uporabe ni namenjena prenosu pravic intelektualne lastnine na uporabnika. Vsaka uporaba spletnega mesta, ki ni izrecno dovoljena s temi pogoji, in/ali vsako razmnoževanje (vključno z urejanjem) in/ali objava vsebine in oblike spletnega mesta pomeni kršitev pravic intelektualne lastnine družbe KBH BV in/ali stranke, od katere je bila pridobljena licenca, zato ni dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja.
 3. Odgovornost
  Čeprav si družba KBH BV nenehno prizadeva, da bi bile informacije na spletni strani zanesljive, popolne in posodobljene, ne more zagotoviti, da so informacije pravilne, popolne in posodobljene.
  Družba KBH BV ni odgovorna za nobeno neposredno ali posredno škodo ali izgubo, ki jo utrpi uporabnik ali katera koli tretja oseba zaradi uporabe (informacij in gradiva) na tem spletnem mestu.
 4. Dobave znotraj Skupnosti brez DDV
  Če naročate v EU, vendar zunaj Nizozemske, lahko z veljavno številko za DDV (DDV-ID) oddate naročilo v nakupovalni košarici in plačate brez DDV. Če je vaša številka DDV potrjena, DDV v košarici ne bo prikazan, znesek, ki ga je treba plačati, pa bo brez DDV prikazan tudi na blagajni, v potrditvi naročila in na ustreznem računu. Če vaša številka DDV v košarici NI potrjena, vendar želite naknadno prejeti račun brez DDV, se to zaračuna. Ti stroški znašajo 15,- EUR brez DDV na račun ali popravek, ki ga je treba opraviti.
 5. Drugo
  Za uporabo spletnega mesta in teh pogojev velja nizozemska zakonodaja. Vse spore v zvezi s spletnim mestom bo obravnavalo okrožno sodišče v Almelu na Nizozemskem.