Družba KBH BV, ki posluje pod imenom Bioethanolshop, posveča največjo pozornost informacijam na svojih spletnih straneh. Čeprav smo pri zbiranju informacij na tem spletnem mestu zelo skrbni, ne moremo zagotoviti, da so te informacije vedno popolne, pravilne ali izčrpne. Prav tako ne jamčimo, da bo njihova uporaba prinesla pravilne rezultate ali da so informacije primerne za določene namene. KBH BV si pridržuje vse pravice v zvezi z informacijami na tem spletnem mestu. Objava na kakršen koli drug način ali obdelava teh informacij ni dovoljena brez predhodnega soglasja družbe KBH BV. Zahteve naslovite na [email protected].

Brez odgovornosti

Ne moremo zagotoviti, da uporaba informacij na tem spletnem mestu ne krši pravic tretjih oseb. Družba KBH BV, njeni delničarji in/ali zaposleni v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli škodo, neposredno ali posredno, ki na kakršen koli način izhaja iz uporabe (informacij na) spletnem mestu in/ali je posledica te uporabe.

E-naslov

Med drugim nas lahko kontaktirate po e-pošti. Vendar pa prenos e-poštnih sporočil ni nikoli varen. Če nam pošljete zaupne in/ali občutljive podatke po elektronski pošti brez šifriranja, sprejemate tveganje, da lahko te podatke izvedo tretje osebe.

Hiperpovezave

Številne hiperpovezave na tem spletnem mestu vodijo na spletna mesta tretjih oseb, nad katerimi družba KBH BV nima nadzora. KBH BV ne jamči za točnost ali popolnost informacij na teh spletnih straneh. Prisotnost hiperpovezav na spletna mesta tretjih oseb ne pomeni, da sponzoriramo ali podpiramo njihovo vsebino.

Spremembe

Informacije na tem spletnem mestu lahko kadar koli spremenimo. Vendar pa nismo dolžni posodabljati informacij na spletnem mestu. Če imate na podlagi informacij na spletni strani kakršnakoli vprašanja, se lahko seveda vedno obrnete na nas.