1. Īpašums

Šī tīmekļa vietne pieder KBH B.V. (KvK 66830257), kas darbojas ar nosaukumu Bioethanolshop. Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt savu piekrišanu šo lietošanas noteikumu piemērošanai. Ja jūs nevēlaties piekrist šiem lietošanas noteikumiem (vai to daļai) vai nepiekrītat šo noteikumu piemērojamībai jebkādā citā veidā, šo vietni nav atļauts izmantot.

 1. Izmantojiet
  Lietotājiem nav atļauts nepareizi izmantot tīmekļa vietni. Ja vien nav saņemta rakstiska atļauja, šajā tīmekļa vietnē esošo informāciju, datus un materiālus nedrīkst izmantot, lai sniegtu pakalpojumus trešām personām, un tos nedrīkst kopīgot ar trešām personām vai darīt tām pieejamus. Tas cita starpā nozīmē, ka lietotājam nav atļauts izmantot nekādus programmatūras un/vai aparatūras rīkus un/vai risinājumus, vai līdzīgus vai līdzīga rakstura manuālus procesus, kuru mērķis ir pārņemt jebkādu informāciju un datus, kas ir pieejami tīmekļa vietnē (piemēram, "ekrāna skrāpēšana" un/vai robota, "bota", "zirnekļa", "tīmekļa pārlūka" u. c. izmantošana). Lietotājam arī jāatturas no saišu radīšanas uz tīmekļa vietni vai pasūtīšanas to radīšanai.
 2. Intelektuālais īpašums
  Šajā tīmekļa vietnē esošo informāciju, datus un materiālus, kā arī tās dizainu, tostarp tekstus, datu failus, fotogrāfijas, logotipus un citus (stacionārus un/vai kustīgus) vizuālos un skaņas materiālus aizsargā autortiesības, preču zīmes, datubāzes tiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Nekas šajos lietošanas noteikumos nav paredzēts intelektuālā īpašuma tiesību nodošanai lietotājam. Jebkāda tīmekļa vietnes izmantošana, kas nav skaidri atļauta šajos noteikumos, un/vai jebkāda tīmekļa vietnes satura un dizaina reproducēšana (tostarp rediģēšana) un/vai publicēšana ir KBH BV intelektuālā īpašuma tiesību un/vai tās puses intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, no kuras ir iegūta licence, un tāpēc nav atļauta bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
 3. Atbildība
  Lai gan KBH BV pastāvīgi cenšas, lai tīmekļa vietnē pieejamā informācija būtu uzticama, pilnīga un aktuāla, tā nevar garantēt, ka informācija ir pareiza, pilnīga un aktuāla.
  KBH BV nav atbildīga par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies lietotājam vai jebkurai trešajai pusei šīs tīmekļa vietnes (informācijas un materiālu) izmantošanas rezultātā.
 4. Piegādes Kopienas iekšienē bez PVN
  Ja pasūtījumu veicat ES teritorijā, bet ārpus Nīderlandes, varat izmantot derīgu PVN maksātāja numuru (PVN-ID), lai veiktu pasūtījumu iepirkumu grozā un samaksātu bez PVN. Ja jūsu PVN maksātāja numurs ir apstiprināts, PVN netiks norādīts grozā, un apmaksājamā summa tiks norādīta bez PVN arī kasē, pasūtījuma apstiprinājumā un attiecīgajā rēķinā. Ja jūsu PVN maksātāja numurs grozā NAV apstiprināts, bet jūs vēlaties pēc tam saņemt rēķinu bez PVN, par to ir jāmaksā. Šīs izmaksas ir € 15,- bez PVN par katru rēķinu vai veicamo labojumu.
 5. Citi
  Uz tīmekļa vietnes un šo noteikumu un nosacījumu izmantošanu attiecas Nīderlandes tiesību akti. Visi strīdi saistībā ar tīmekļa vietni tiks iesniegti Almeļas rajona tiesā Nīderlandē.