KBH BV, kas darbojas ar nosaukumu Bioethanolshop, pievērš vislielāko uzmanību informācijai savās tīmekļa vietnēs. Lai gan, apkopojot šajā vietnē sniegto informāciju, mēs veltām vislielāko iespējamo rūpību, mēs nevaram garantēt, ka šī informācija vienmēr ir pilnīga, pareiza vai pilnīga. Mēs arī negarantējam, ka tās izmantošana dos pareizus rezultātus vai ka informācija ir piemērota konkrētiem mērķiem. KBH BV patur visas tiesības saistībā ar šajā vietnē sniegto informāciju. Šīs informācijas publicēšana jebkādā citā veidā vai apstrāde nav atļauta bez iepriekšējas KBH BV piekrišanas. Lūdzu, adresējiet savus pieprasījumus uz [email protected].

Nav atbildības

Mēs nevaram garantēt, ka šajā vietnē sniegtās informācijas izmantošana nepārkāpj trešo personu tiesības. Nekādā gadījumā KBH BV, tās akcionāri un/vai darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas jebkādā veidā radušies un/vai izriet no tīmekļa vietnes (informācijas) izmantošanas.

E-pasts

Ar mums, cita starpā, varat sazināties pa e-pastu. Tomēr e-pasta ziņojumu pārraide nekad nav 100% droša. Nosūtot mums konfidenciālu un/vai sensitīvu informāciju pa e-pastu bez šifrēšanas, jūs uzņematies risku, ka šī informācija var kļūt zināma trešām personām.

Hipersaites

Vairākas hipersaites šajā tīmekļa vietnē ved uz trešo personu uzturētām tīmekļa vietnēm, kuras KBH BV nekontrolē. KBH BV negarantē šajās tīmekļa vietnēs sniegtās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Hipersaites uz trešo personu vietnēm nenozīmē, ka mēs sponsorējam vai atbalstām to saturu.

Izmaiņas

Mēs jebkurā laikā varam mainīt šajā vietnē sniegto informāciju. Tomēr mums nav pienākuma atjaunināt tīmekļa vietnē sniegto informāciju. Ja jums rodas kādi jautājumi saistībā ar tīmekļa vietnē sniegto informāciju, jūs, protams, vienmēr varat ar mums sazināties.