KBH BV, mis tegutseb Bioethanolshopi nime all, pöörab oma veebilehtedel esitatud teabele suurt tähelepanu. Ehkki me rakendame sellel veebisaidil esitatud teabe koostamisel võimalikult suurt hoolt, ei saa me tagada, et see teave on alati täielik, korrektne või täielik. Samuti ei garanteeri me, et selle kasutamine viib õigete tulemusteni või et teave sobib konkreetsetel eesmärkidel. KBH BV jätab endale kõik õigused seoses sellel veebilehel esitatud teabega. Selle teabe avaldamine muul viisil või töötlemine ei ole lubatud ilma KBH BV eelneva nõusolekuta. Palun adresseerige oma taotlused aadressile [email protected].

Vastutus puudub

Me ei saa garanteerida, et sellel veebisaidil oleva teabe kasutamine ei riku kolmandate isikute õigusi. KBH BV, tema aktsionärid ja/või töötajad ei vastuta mingil juhul mis tahes otsese või kaudse kahju eest, mis on mingil viisil tekkinud ja/või tuleneb veebilehe (seal oleva teabe) kasutamisest.

E-post

Te võite meiega ühendust võtta muu hulgas e-posti teel. Kuid e-kirjade edastamine ei ole kunagi 100% turvaline. Saates meile konfidentsiaalset ja/või tundlikku teavet e-posti teel ilma krüpteerimata, nõustute riskiga, et see teave võib sattuda kolmandate isikute kätte.

Hüperlingid

Mitmed sellel veebisaidil olevad hüperlingid viivad kolmandate isikute hallatavatele veebisaitidele, mille üle KBH BV ei oma kontrolli. KBH BV ei anna mingit garantiid nendel veebilehtedel oleva teabe täpsuse või täielikkuse kohta. Kolmandate osapoolte veebisaitidele viitavate hüperlinkide olemasolu ei tähenda, et me sponsoreerime või toetame nende sisu.

Muudatused

Me võime igal ajal muuta sellel veebisaidil olevat teavet. Me ei ole siiski kohustatud hoidma veebilehel olevat teavet ajakohasena. Kui teil tekib veebilehel oleva teabe põhjal küsimusi, võite loomulikult alati meiega ühendust võtta.