1. Kinnisvara

Selle veebisaidi omanik on KBH B.V. (KvK 66830257), mis tegutseb Bioethanolshopi nime all. Selle veebisaidi kasutamisega kinnitate, et nõustute käesolevate kasutustingimuste kohaldamisega. Kui te ei soovi nõustuda käesolevate kasutustingimustega (või nende osaga) või ei nõustu nende tingimuste kohaldatavusega muul viisil, ei ole selle veebisaidi kasutamine lubatud.

 1. Kasutage
  Kasutajatel on keelatud kasutada veebilehte vääralt. Ilma kirjaliku loata ei tohi sellel veebisaidil olevat teavet, andmeid ja materjale kasutada teenuste osutamiseks kolmandatele isikutele või kolmandatele isikutele ning neid ei tohi jagada ega teha kättesaadavaks kolmandatele isikutele. See tähendab muu hulgas, et kasutajal ei ole lubatud kasutada mingeid tarkvaralisi ja/või riistvaralisi vahendeid ja/või lahendusi või sarnaseid või sarnaseid manuaalseid protsesse, mille eesmärk on võtta üle mis tahes teavet ja andmeid, mis on veebisaidi kaudu kättesaadavad (näiteks "ekraani kraapimine" ja/või roboti, "roboti", "ämbliku", "veebikraavi" jne. kasutamine). Lisaks sellele peab kasutaja hoiduma veebilehele viitavate linkide loomisest või laskma neid luua.
 2. Intellektuaalne omand
  Sellel veebisaidil olev teave, andmed ja materjalid ning selle kujundus, sealhulgas tekstid, andmefailid, fotod, logod ja muu (statsionaarne ja/või liikuv) visuaalne ja heliline materjal on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi, andmebaasiõiguste ja/või muude intellektuaalomandiõigustega. Käesolevate kasutustingimuste eesmärk ei ole anda kasutajale üle mingeid intellektuaalomandi õigusi. Veebisaidi mis tahes kasutamine, mis ei ole käesolevate tingimustega selgesõnaliselt lubatud, ja/või veebisaidi sisu ja kujunduse reprodutseerimine (sealhulgas redigeerimine) ja/või avaldamine kujutab endast KBH BV ja/või selle osapoole intellektuaalomandi õiguste rikkumist, kellelt on saadud litsents, ning on seetõttu ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.
 3. Vastutus
  Kuigi KBH BV teeb pidevalt jõupingutusi, et hoida veebilehel olev teave usaldusväärne, täielik ja ajakohane, ei saa ta siiski tagada, et teave on õige, täielik ja ajakohane.
  KBH BV ei vastuta mis tahes otsese või kaudse kahju või kahju eest, mida kasutaja või kolmas isik kannab käesoleva veebisaidi (teabe ja materjalide) kasutamisest.
 4. Ühendusesisesed tarned ilma käibemaksuta
  Kui teete tellimuse ELis, kuid väljaspool Madalmaid, võite kasutada kehtivat käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit (VAT-ID), et teha tellimus ostukorvi ja maksta ilma käibemaksuta. Kui teie käibemaksukohustuslase number on kinnitatud, ei kuvata käibemaksu ostukorvis ja tasumisele kuuluv summa näidatakse ilma käibemaksuta ka kassas, tellimuse kinnitusel ja vastaval arvel. Kui teie käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit EI kinnitata ostukorvis, kuid soovite hiljem saada käibemaksuvaba arve, on see tasuline. Need kulud on 15,- eurot ilma käibemaksuta ühe arve või paranduse kohta.
 5. Muud
  Veebisaidi ja käesolevate tingimuste kasutamisel kohaldatakse Madalmaade seadusi. Kõik veebilehega seotud vaidlused esitatakse Almelo ringkonnakohtusse (Madalmaad).