Společnost KBH BV, obchodující pod názvem Bioethanolshop, věnuje informacím na svých webových stránkách maximální pozornost. Přestože při sestavování informací uvedených na těchto webových stránkách věnujeme maximální možnou péči, nemůžeme zaručit, že jsou tyto informace vždy úplné, správné nebo kompletní. Nezaručujeme ani, že jejich použití povede ke správným výsledkům nebo že jsou informace vhodné pro konkrétní účely. KBH BV si vyhrazuje veškerá práva týkající se informací uvedených na těchto stránkách. Zveřejnění jakýmkoli jiným způsobem nebo zpracování těchto informací není bez předchozího souhlasu KBH BV povoleno. Své požadavky směřujte na adresu [email protected].

Žádná odpovědnost

Nemůžeme zaručit, že použití informací na těchto webových stránkách neporušuje práva třetích stran. Společnost KBH BV, její akcionáři a/nebo zaměstnanci v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, které jakýmkoli způsobem vzniknou a/nebo vyplynou z používání (informací na) webových stránkách.

E-mail

Můžete nás kontaktovat mimo jiné e-mailem. Přenos e-mailových zpráv však nikdy není bezpečný. Zasláním důvěrných a/nebo citlivých informací e-mailem bez šifrování přijímáte riziko, že se o těchto informacích dozví třetí strany.

Hypertextové odkazy

Řada hypertextových odkazů na těchto webových stránkách vede na webové stránky třetích stran, nad kterými KBH BV nemá žádnou kontrolu. KBH BV neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti nebo úplnosti informací na těchto webových stránkách. Přítomnost hypertextových odkazů na webové stránky třetích stran neznamená, že sponzorujeme nebo podporujeme jejich obsah.

Změny

Informace na těchto webových stránkách můžeme kdykoli změnit. Nejsme však povinni udržovat informace na webových stránkách aktuální. Pokud máte na základě informací na webových stránkách nějaké dotazy, můžete se na nás samozřejmě kdykoli obrátit.