Kieselgreen Bioethanol 96.6%

Bioethanolshop dodává pouze bioetanol té nejlepší kvality, protože jsme vyvinuli vlastní bioetanol Kieselgreen 96.6%. Proto (stále) podléhá různým testům kvality. Díky tomu můžeme vždy zaručit nejlepší kvalitu.

Čistý bioetanol Kieselgreen 96.6% je k dispozici v bioethanolshopu v IBC o objemu 1 litr, 5 litrů, 10 litrů a 1000 litrů! Na vyžádání jsou k dispozici i jiná množství.

Zobrazeno 1-12 z 22 výsledků

Zobrazeno 1-12 z 22 výsledků

Vysvětlení k produktu Kieselgreen Bioethanol 96.6%:

Výroba bioetanolu Kieselgreen s čistotou alkoholu 96,6% se provádí dvěma procesy. Nejprve proběhne kvašení a poté destilace. Pro získání alkoholu 100% je třeba provést další proces. Tento třetí proces se nazývá absolutace.

Kvalita bioetanolu se u jednotlivých výrobců liší. Procento bioetanolu, které lze vyrobit, závisí na výrobním procesu a ještě více na surovinách. Na trhu je často k dostání bioetanol vyrobený z plesnivých a znečištěných surovin, který obsahuje vedlejší produkty nebo zbytky, jako je aceton, a často se používá v průmyslu kvůli potřebě výrobků s různým podílem alkoholu.

To však neplatí pro krby a trouby. Čistý produkt zde zajišťuje příjemnější, zdravější a lepší spalování. Proto je důležité, aby palivo bylo co nejčistší.

Náš dodavatel bioetanolu proto používá pro výrobní procesy vysoce kvalitní evropské rostlinné suroviny a zaručuje tak čistý a vysoce kvalitní produkt.

S naším bioetanolem Kieselgreen 96,6% tedy dodáváme produkt velmi dobré kvality a s naším bioetanolem s procentem alkoholu nejméně 100% dokonce vynikající produkt!

Vysvětlení bioetanolu:

Atmosférický krb bioetanol je vždy denaturovaná. Tato denaturace znamená, že se etanol stává nepoužitelným pro lidskou spotřebu. Toho se dosáhne přidáním minimálního množství "hořkých látek" do ethanolu. Pokud se nepřidá, musí se z pohonných hmot platit tzv. spotřební daň, stejně jako u alkoholických nápojů.

Popis procenta:

Ve vědě/chemii existují obecná pravidla pro udávání procentuálního podílu nebo hodnoty např. alkoholu. Pokud se vyrábí stoprocentní etanol, je třeba tuto hodnotu přesně uvést (to znamená, že ve výrobku není obsažena žádná další voda), nezáleží na tom, zda je poté přidána přísada (např. MEK nebo Bitrex). Přísady nemění vlastnosti materiálu, jako je hořlavost, hustota, hmotnost, mrznutí atd. -a je proto irelevantní a neprokázaný. Použití nebo uvedení jiného procentního podílu může uživatele zmást nebo v horším případě dokonce způsobit nehodu.

Jiná situace nastane, když se přidá voda nebo je stále přítomna. Voda je totiž produktem, který ovlivňuje vlastnosti etanolu.

Například 96,6% ethanolu neznamená nic jiného než to, že kapalina obsahuje 96,6% ethanolu a 3,4% vody.

Bod tuhnutí např. -111 C se s klesajícím procentem ethanolu posouvá stále více nahoru. Například bod tuhnutí ethanolu 50% (tj. ethanolu 50% a vody 50%) je -32C.

Podobně je tomu i s hořlavostí:

Pokud je tedy obsah alkoholu pouze 30% (příklady), je v kapalině 70% přítomna voda, kterou nelze zapálit.

Ať už obsahuje přídatné látky, nebo ne. Pro stanovení procentního podílu je důležitý obsah vody v ethanolu.

Spalování bioetanolu

Jak lze odvodit z chemické reakce při spalování bioetanolu: C2H5OH+3O2 ®2CO2+3H2O, uvolňuje se pouze CO2 a vodní pára. Uvolněná pára je neškodná směs vodní páry a CO2, která je stejná jako pára vydechovaná lidmi a zvířaty. Spotřeba kyslíku při hoření je srovnatelná s hořením několika svíček. Z tohoto důvodu je žádoucí určitá forma větrání, která je u domů postavených v posledních 10 letech zajištěna standardním systémem mechanické cirkulace vzduchu. Ve starších domech bez systému cirkulace vzduchu si to musíte regulovat sami. Toho lze dosáhnout otevřením okna apod. Při spalování bioetanolu Kieselgreen od movingfire vzniká krásný plamen, klidný a předvídatelný, bez kouře, sazí, jisker a nepříjemného popela. Kouřovod není potřeba, lze jej uzavřít.

Výrobní štítek bioethanolshopu

Značka Bioethanolshop zaručuje, že bioetanol je vyráběn a získáván etickým, ekologickým a spravedlivým způsobem. Etanol se vyrábí z evropských žitných polí a na bioetanol se zpracovává v moderním, dobře vybaveném závodě.

Kieselgreen Bioethanol je ekologický produkt a vyrábí se z přírodních produktů, jako je třtinový a řepný cukr, brambory, kukuřice, obilí atd. Jiný výraz pro čistý bioethanol je denaturovaný alkohol. Vědecký zápis ethanolu je C2H6O.

Tip

Pouze čistý biologický etanol s úplným spalováním zaručuje výhody, proto vám doporučujeme používat náš bioetanol. Náš bioetanol se doporučuje pro všechny typy krbů, kde je použití bioetanolu předepsáno. Ze zkušenosti víme, že náš bioetanol v kombinaci s našimi krby je optimální.

Důležité vědět: při spalování v kamnech mizí 2/3 tepla kouřovodem. Pokud je tedy tento kouřovod uzavřen, zvýší se topný výkon trojnásobně.

Testování bioetanolu Kieselgreen

Bioetanol společnosti Kieselgreen je schválen německým úřadem TüV a certifikován podle normy ISO 9001.