Právo na odstoupení od smlouvy při dodání výrobků

  1. Při nákupu výrobků může spotřebitel vypovědět smlouvu bez udání důvodu po dobu 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí výrobku spotřebitelem nebo jeho jménem.
  2. Během této doby bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda si jej přeje ponechat. Pokud využije svého práva na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím a - pokud je to rozumně možné - v původním stavu a balení podnikateli v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny podnikatele.
  3. KBH BV vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně případných nákladů na doručení, které KBH BV za vrácený výrobek účtuje, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jí spotřebitel oznámil odstoupení od smlouvy. Pokud KBH BV nenabídne, že si výrobek vyzvedne sama, můžeme s vrácením peněz počkat, dokud výrobek neobdržíme nebo dokud spotřebitel neprokáže, že výrobek vrátil, podle toho, co nastane dříve. Použijeme stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro splácení, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem. Vrácení peněz je pro spotřebitele bezplatné.

Zrušení objednávky
Objednávku lze bezplatně zrušit, pokud ještě nebyla odeslána. Neplatí se žádné storno poplatky. Objednávku můžete zrušit zasláním e-mailu na adresu [email protected], ve kterém uvedete, že si přejete objednávku zrušit, a číslo objednávky. Jakákoli platba bude vrácena do 7 dnů.

Postup vrácení
Chcete vrátit zboží? Pak vás žádáme, abyste udělali následující. Tímto způsobem můžeme vaše vrácení vyřídit co nejhladčeji.

Nahlaste vrácení zboží našemu oddělení služeb zákazníkům e-mailem.
Potvrzení žádosti obdržíte e-mailem.
Pokyny k odeslání zboží obdržíte e-mailem.
Po obdržení zásilky vám e-mailem zašleme potvrzení o přijetí.

Odpověď od nás zpravidla obdržíte do 2 pracovních dnů.

Náklady na vrácení článku jdou na váš účet.

Můžete také použít evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který si můžete stáhnout zde.

Stav obalu při vrácení
Při vracení nákupu se ujistěte, že je zabalen do vnější krabice. Původní obal nebo pouzdro nesmí být poškozeno lepicí páskou, nálepkami nebo jinými lepicími materiály. V opačném případě jsme bohužel nuceni účtovat náklady na čištění nebo výměnu obalového materiálu, abychom i budoucímu majiteli udělali radost z jeho nového nákupu.

Výjimečné materiály
Bohužel nemůžeme přijmout zpět otevřené obaly, lahve nebo hygienické výrobky.

Stížnosti
KBH BV se snaží o co nejsprávnější vyřízení vaší objednávky. Pokud máte s našimi službami špatné zkušenosti, dejte nám prosím vědět. Uděláme vše pro to, abychom vás uspokojili. Se stížností se můžete obrátit na poprodejní oddělení ([email protected]).