1. Ejendom

Dette websted er ejet af KBH B.V. (KvK 66830257), der handler under navnet Bioethanolshop. Ved at bruge dette websted erklærer du dig indforstået med, at disse brugerbetingelser finder anvendelse. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse brugsbetingelser (eller en del af dem) eller på anden måde ikke accepterer, at disse betingelser finder anvendelse, er det ikke tilladt at bruge dette websted.

 1. Brug
  Det er ikke tilladt at gøre uretmæssig brug af webstedet. Medmindre der er givet skriftlig tilladelse, må oplysninger, data og materialer på dette websted ikke anvendes til at levere tjenester til eller for tredjemand og må ikke deles med eller gøres tilgængelige for tredjemand. Dette indebærer bl.a., at brugeren ikke må anvende soft- og/eller hardwareværktøjer og/eller løsninger eller manuelle processer af lignende eller lignende art, som har til formål at overtage oplysninger og data, der er tilgængelige via webstedet (såsom "screen scrapping" og/eller anvendelse af en robot, "bot", "spider", "webcrawler" osv.). Brugeren skal desuden afholde sig fra at oprette eller få oprettet links til webstedet.
 2. Intellektuel ejendomsret
  Oplysningerne, dataene og materialerne på og udformningen af dette websted, herunder tekster, datafiler, fotografier, logoer og andet (stationært og/eller bevægeligt) billed- og lydmateriale er beskyttet af ophavsret, varemærker, databaserettigheder og/eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Intet i disse brugsbetingelser har til formål at overføre nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til brugeren. Enhver brug af hjemmesiden, som ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse betingelser og/eller enhver reproduktion (herunder redigering) og/eller offentliggørelse af hjemmesidens indhold og design udgør en krænkelse af KBH BV's intellektuelle ejendomsrettigheder og/eller rettighederne hos den part, fra hvem en licens er opnået, og er derfor ikke tilladt uden forudgående skriftligt samtykke.
 3. Ansvar
  Selv om KBH BV løbende bestræber sig på at holde oplysningerne på hjemmesiden pålidelige, fuldstændige og opdaterede, kan KBH BV ikke garantere, at oplysningerne er korrekte, fuldstændige og opdaterede.
  KBH BV er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade eller tab, som brugeren eller en tredjepart måtte lide som følge af brugen af (oplysningerne og materialerne) på dette websted.
 4. Levering inden for Fællesskabet uden moms
  Hvis du bestiller inden for EU, men uden for Holland, kan du bruge et gyldigt momsnummer (moms-ID) til at lægge en ordre i indkøbskurven og betale uden moms. Hvis dit momsnummer er valideret, vil momsen ikke blive vist i kurven, og det beløb, der skal betales, vil også blive vist uden moms i kassen, på din ordrebekræftelse og på den tilsvarende faktura. Hvis dit momsnummer IKKE er valideret i kurven, men du ønsker at modtage en momsfri faktura efterfølgende, er der et gebyr for dette. Disse omkostninger er på € 15,- ekskl. moms pr. faktura eller korrektion, der skal foretages.
 5. Andre
  Brugen af webstedet og disse vilkår og betingelser er underlagt hollandsk lovgivning. Alle tvister i forbindelse med hjemmesiden vil blive forelagt distriktsdomstolen i Almelo, Nederlandene.