KBH BV, der handler under navnet Bioethanolshop, er meget opmærksom på oplysningerne på sine websteder. Selv om vi gør vores yderste for at samle oplysningerne på dette websted med den størst mulige omhu, kan vi ikke garantere, at disse oplysninger altid er fuldstændige, korrekte eller komplette. Vi garanterer heller ikke, at brugen heraf vil føre til de rigtige resultater, eller at oplysningerne er egnede til bestemte formål. KBH BV forbeholder sig alle rettigheder i forbindelse med oplysningerne på dette websted. Offentliggørelse på anden måde eller behandling af disse oplysninger er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra KBH BV. Du bedes rette henvendelse til [email protected].

Intet ansvar

Vi kan ikke garantere, at brugen af oplysningerne på dette websted ikke krænker tredjemands rettigheder. KBH BV, dens aktionærer og/eller medarbejdere kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen form for skader, direkte eller indirekte, der på nogen måde opstår som følge af og/eller er et resultat af brugen af (oplysningerne på) hjemmesiden.

E-mail

Du kan bl.a. kontakte os via e-mail. Overførslen af e-mails er dog aldrig 100% sikker. Ved at sende os fortrolige og/eller følsomme oplysninger pr. e-mail uden kryptering accepterer du risikoen for, at disse oplysninger kan blive kendt af tredjeparter.

Hyperlinks

En række hyperlinks på dette websted fører til websteder, der vedligeholdes af tredjeparter, som KBH BV ikke har nogen kontrol over. KBH BV giver ingen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne på disse websteder. Tilstedeværelsen af hyperlinks til tredjeparters websteder betyder ikke, at vi sponsorerer eller støtter deres indhold.

Ændringer

Vi kan til enhver tid ændre oplysningerne på dette websted. Vi er dog ikke forpligtet til at holde oplysningerne på webstedet ajour. Hvis du har spørgsmål som følge af oplysningerne på webstedet, kan du naturligvis altid kontakte os.