Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. KBH BV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door KBH BV in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de KBH BV aanbiedt het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wij zullen voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Annulering van uw bestelling
Een bestelling kan kosteloos geannuleerd worden zolang de order nog niet is verzonden. Hier zijn geen annuleringskosten aan verbonden. Je kunt een order annuleren door een e-mail te sturen aan [email protected] met hierin de mededeling dat je wilt annuleren en met vermelding van het ordernummer. Een eventuele betaling wordt binnen 7 dagen teruggestort.

Retour procedure
Wil je een artikel retourneren? Dan vragen wij het volgende te doen. Zo kunnen wij je retour zo soepel mogelijk afhandelen.

Meld je retour bij onze klantenservice via mail.
Je ontvangt via e-mail een bevestiging van je verzoek.
Je ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
Na ontvangst van uw zending, sturen wij een ontvangstbevestiging via e-mail.

In de regel krijg je binnen 2 werkdagen een reactie van ons.

De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor uw rekening.

Je kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping, welke hier te downloaden is.

Conditie van verpakking bij retourzending
Let er op dat je je aankopen in een omdoos verpakt bij retourzending. De originele verpakking of koffer mag niet beschadigd zijn door ductape, plakband, stickers of ander plaksel. Helaas zijn wij anders genoodzaakt schoonmaakkosten of vervanging van het verpakkingsmateriaal in rekening te brengen zodat we ook de toekomstige eigenaar blij kunnen maken met zijn of haar nieuwe aankoop.

Uitzondering materialen
Helaas kunnen wij geen geopende verpakkingen, flessen of hygiene producten retour nemen.

Klachten
KBH BV streeft naar een zo correct mogelijke afhandeling van je bestelling. Mocht je toch een slechte ervaring hebben met onze service, dan horen wij dit graag. We doen er dan alles aan om je alsnog tevreden te stellen. Je kunt je klacht richten aan de afdeling aftersales ([email protected]).