1. Ακίνητα

Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στην KBH B.V. (KvK 66830257), η οποία εμπορεύεται με την επωνυμία Bioethanolshop. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε με τους παρόντες όρους χρήσης (ή μέρος αυτών) ή δεν αποδέχεστε την εφαρμογή των όρων αυτών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν επιτρέπεται η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

 1. Χρήση
  Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να κάνουν αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας. Εκτός εάν έχει δοθεί γραπτή άδεια, οι πληροφορίες, τα δεδομένα και το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και δεν μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους ή να καταστούν προσβάσιμα σε αυτούς. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εργαλεία ή/και λύσεις λογισμικού ή/και υλικού ή χειροκίνητες διαδικασίες παρόμοιας ή παρεμφερούς φύσης, οι οποίες αποσκοπούν στην κατάληψη οποιασδήποτε πληροφορίας και δεδομένων που είναι προσβάσιμα μέσω του δικτυακού τόπου (όπως το "screen scrapping" ή/και η χρήση ρομπότ, "bot", "spider", "web crawler" κ.λπ.). Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να απέχει από τη δημιουργία ή τη δημιουργία συνδέσμων προς τον ιστότοπο.
 2. Πνευματική ιδιοκτησία
  Οι πληροφορίες, τα δεδομένα και τα υλικά στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και ο σχεδιασμός του, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των αρχείων δεδομένων, των φωτογραφιών, των λογότυπων και άλλου (σταθερού ή/και κινούμενου) οπτικού και ηχητικού υλικού, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δικαιώματα βάσεων δεδομένων ή/και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι παρόντες όροι χρήσης δεν αποσκοπούν στη μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στον χρήστη. Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες όρους ή/και οποιαδήποτε αναπαραγωγή (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας) ή/και δημοσίευση του περιεχομένου και του σχεδιασμού του δικτυακού τόπου συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της KBH BV ή/και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του μέρους από το οποίο αποκτήθηκε η άδεια χρήσης και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.
 3. Ευθύνη
  Παρόλο που η KBH BV καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να διατηρεί τις πληροφορίες στον ιστότοπο αξιόπιστες, πλήρεις και ενημερωμένες, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες είναι σωστές, πλήρεις και ενημερωμένες.
  Η KBH BV δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια που υπέστη ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος από τη χρήση (των πληροφοριών και του υλικού) του παρόντος δικτυακού τόπου.
 4. Ενδοκοινοτικές παραδόσεις χωρίς ΦΠΑ
  Εάν παραγγείλετε εντός της ΕΕ, αλλά εκτός των Κάτω Χωρών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν έγκυρο αριθμό ΦΠΑ (VAT-ID) για να τοποθετήσετε μια παραγγελία στο καλάθι αγορών και να πληρώσετε χωρίς ΦΠΑ. Εάν ο αριθμός ΦΠΑ είναι επικυρωμένος, ο ΦΠΑ δεν θα εμφανίζεται στο καλάθι και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί θα εμφανίζεται επίσης χωρίς ΦΠΑ στο ταμείο, στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Εάν ο αριθμός ΦΠΑ σας ΔΕΝ επικυρωθεί στο καλάθι, αλλά επιθυμείτε να λάβετε εκ των υστέρων τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ, υπάρχει χρέωση γι' αυτό. Τα έξοδα αυτά ανέρχονται σε 15,- € χωρίς ΦΠΑ ανά τιμολόγιο ή διόρθωση που πρέπει να γίνει.
 5. Άλλα
  Η χρήση του ιστότοπου και των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπόκειται στην ολλανδική νομοθεσία. Όλες οι διαφορές σε σχέση με τον ιστότοπο θα υποβάλλονται στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Almelo, Κάτω Χώρες.