Η KBH BV, η οποία εμπορεύεται με την επωνυμία Bioethanolshop, δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στις πληροφορίες στους ιστοτόπους της. Παρόλο που καταβάλλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή κατά τη σύνταξη των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι πάντοτε πλήρεις, σωστές ή πλήρεις. Επίσης, δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση τους θα οδηγήσει σε σωστά αποτελέσματα ή ότι οι πληροφορίες είναι κατάλληλες για συγκεκριμένους σκοπούς. Η KBH BV διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Η δημοσίευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της KBH BV. Παρακαλείστε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση [email protected].

Καμία ευθύνη

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η χρήση των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Σε καμία περίπτωση η KBH BV, οι μέτοχοι και/ή οι υπάλληλοί της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από και/ή απορρέει από τη χρήση της ιστοσελίδας (των πληροφοριών της ιστοσελίδας).

E-mail

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μεταξύ άλλων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, η μετάδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι ποτέ ασφαλής 100%. Αποστέλλοντας μας εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς κρυπτογράφηση, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι πληροφορίες αυτές να γίνουν γνωστές σε τρίτους.

Υπερσύνδεσμοι

Ορισμένοι υπερσύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο οδηγούν σε ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους, επί των οποίων η KBH BV δεν έχει κανέναν έλεγχο. Η KBH BV δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Η παρουσία υπερσυνδέσμων προς ιστότοπους τρίτων δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε ή εγκρίνουμε το περιεχόμενό τους.

Αλλαγές

Μπορούμε να αλλάξουμε τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τις πληροφορίες στον ιστότοπο ενημερωμένες. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ως αποτέλεσμα των πληροφοριών στον ιστότοπο, μπορείτε φυσικά πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας.