1. Имоти

Този уебсайт е собственост на KBH B.V. (KvK 66830257), която търгува под името Bioethanolshop. С използването на този уебсайт вие декларирате съгласието си с приложимостта на тези потребителски условия. Ако не желаете да се съгласите с тези условия за ползване (или част от тях) или не приемате приложимостта на тези условия по какъвто и да е друг начин, не е позволено да използвате този уебсайт.

 1. Използвайте
  На потребителите не е позволено да използват уебсайта по неправомерен начин. Освен ако не е дадено писмено разрешение, информацията, данните и материалите на този уебсайт не могат да се използват за предоставяне на услуги на трети страни и не могат да се споделят с трети страни или да им се предоставят. Това означава, наред с другото, че на потребителя не е позволено да използва каквито и да било софтуерни и/или хардуерни инструменти и/или решения, или ръчни процеси от подобно или сходно естество, които имат за цел да завладеят каквато и да било информация и данни, достъпни чрез уебсайта (като например "скрининг" и/или използване на робот, "бот", "паяк", "уеб кроулър" и т.н.). Освен това потребителят трябва да се въздържа от създаване на връзки към уебсайта или от възлагане на създаването на такива.
 2. Интелектуална собственост
  Информацията, данните и материалите на този уебсайт, както и дизайнът му, включително текстовете, файловете с данни, снимките, логата и други (стационарни и/или движещи се) визуални и звукови материали, са защитени с авторско право, търговска марка, право върху база данни и/или други права на интелектуална собственост. Нищо в тези условия за ползване не е предназначено да прехвърля права на интелектуална собственост на потребителя. Всяко използване на уебсайта, което не е изрично разрешено от настоящите условия, и/или всяко възпроизвеждане (включително редактиране) и/или публикуване на съдържанието и дизайна на уебсайта представлява нарушение на правата на интелектуална собственост на KBH BV и/или на страната, от която е получен лиценз, и следователно не е разрешено без предварително писмено съгласие.
 3. Отговорност
  Въпреки че KBH BV полага непрекъснати усилия да поддържа информацията на уебсайта надеждна, пълна и актуална, тя не може да гарантира, че информацията е вярна, пълна и актуална.
  KBH BV не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени щети или загуби, понесени от потребителя или от трета страна, произтичащи от използването на (информацията и материалите) на този уебсайт.
 4. Вътреобщностни доставки без ДДС
  Ако поръчвате в рамките на ЕС, но извън Нидерландия, можете да използвате валиден ДДС номер (VAT-ID), за да направите поръчка в кошницата за пазаруване и да платите без ДДС. Ако номерът ви по ДДС е валидиран, ДДС няма да бъде посочен в кошницата, а сумата за плащане ще бъде посочена без ДДС в касата, в потвърждението на поръчката и в съответната фактура. Ако номерът ви по ДДС НЕ е потвърден в кошницата, но желаете да получите фактура без ДДС след това, за това се заплаща такса. Тези разходи са в размер на 15,- евро без ДДС за всяка фактура или корекция, която трябва да бъде направена.
 5. Други
  Използването на уебсайта и настоящите условия се подчинява на нидерландското законодателство. Всички спорове, свързани с уебсайта, ще бъдат отнасяни до Окръжния съд в Алмело, Нидерландия.