Växtbaserat rengöringsmedel för solpaneler. Solpaneler blir ganska snabbt smutsiga på grund av lutningsvinkeln, vilket minskar deras avkastning.

Visa det enda resultatet

Rengöringsmedel för solpaneler på vegetabilisk basis. Solpaneler blir ganska snabbt smutsiga på grund av lutningsvinkeln, vilket minskar deras avkastning. Slösa inte bort värdefull energi och rengör dina solpaneler minst två gånger om året. Energiavkastningen från dina solpaneler kommer att öka upp till 30%! Inte skadligt för miljön
  • Endast biologiskt nedbrytbara ämnen används vid tillverkningen av tvättmedlet.
  • Rengörande och antistatisk, smuts fastnar mindre snabbt på kollektorerna.
  • Koncentratet innehåller inte: fosfater, borater, formaldehyd och halogenföreningar.
  • Koncentratet produceras på ett energimedvetet sätt vid en EMAS- och ISO 14001-certifierad anläggning som har mer än 20 års erfarenhet av miljövänlig tillverkning av produkter.
  • För att minska miljöpåverkan levereras produkten som ett koncentrat, vilket innebär mindre förpackningsmaterial.
  • Hög effektivitet: 50 liter tvättmedel från 5 liter koncentrat.